Så var det dags att redovisa framstegen med mitt metalliklyrprojekt
igen. Ja, egentligen är det inga framsteg alls att tala om. Det är svårt att
odla lyra, mycket svårare än dubbelsvärd speciellt om odlaren inte kan bestämma
sig för en inriktning. Nu har jag i alla fall bestämt att det inte ska vara något X-bundet japanblått så de hanarna gallras nu bort. För att råda bot på “icke-framstegen” så väljer jag nu de mest lyrlika hanarna utan japanblått i
varje generation.

Med vänlig hälsning Björn