Denna fisk är en av slumpens skördar. I ett akvarium går en
massa hanar och några honor och ibland växer några yngel upp i den tjocka
javamossan. Denna hane som jag misstänker är metarika och X-bunden japan blå
var en sådan slumpfisk som växte upp. Jag kommer inte att gå vidare med den men
den är väl värd att visa i alla fall.

Med vänlig hälsning Björn